Asel Kadyrkhanova

Asel Kadyrkhanova (d.1983, Almatı, Kazakistan) resimden çizime, enstalasyon sanatından hareketli görüntü alanına geniş bir yelpazede çalışan bir görsel sanatçı. Aynı zamanda Birleşik Krallık’ta bulunan Leeds Üniversitesinde bir doktora araştırmacısı olan Asel, pratiğe dayalı araştırmasında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte toplumlarda hafıza ve travma kavramlarıyla ilgileniyor. Sanat pratiğini bireysel ve toplumsal hafızanın ve kültürel kimliğin karışık kesişmelerini araştırmak için kullanıyor. Sanatçı 2007 yılında Kazak Ulusal Sanat Akademisi’nde resim alanında, 2011 yılında ise Newcastle Üniversitesi’nde güzel sanatlar alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Eser, eski Sovyet bölgelerinde parmaklıklı pencere olgusunu inceler. Pencerenin demir parmaklıkları hem içeri-dışarı ikilemini hem de özel ile umumi arasındaki çatışmaya işaret eden bir metafordur. Derrida’nin metin ve tekstil analojisini ödünç alan Kadyrkhanova, bellek alanını okumak ve eşzamanlı şekilde tekrar yazmanın işareti olarak nakşeder. Bilinçli zihniyle tekrarlayan “delme”lerde kendini gösteren travma semptomolojisini taklit ederek, nakış geçmişin üstesinden gelmek için bir “taklitçi yas” haline dönüşür.

Video, başlığını Stalin’in ölümünden kısa bir süre sonra “Thaw” olarak bilinen dönemde, Sovyet müzikal komedisi “Our Dear Doctor” için yazılmış şarkı “Waltz about Spring”den alıyor.

Asel Kadyrkhanova
Regular price 2,500.00TL